Cookies & Privacy

Praktijk KINDERVREUGDE  is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 

 

Post-/Vestigingsadres:

Postcode:

Plaats:

KvK nummer:

BTW nummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

6e etage Bijlmerdreef 1169

1103 TT

Amsterdam

70410968

 NL001188767B76

06 190 814 66

warsha@kindervreugde.nl

Post-/Vestigingsadres:

6e etage Bijlmerdreef 1169

Postcode:

1103 TT

Plaats:

Amsterdam

KvK nummer:

70410968

BTW nummer:

 NL001188767B76

Telefoonnummer:

06 190 814 66

E-mailadres:

warsha@kindervreugde.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe KINDERVREUGDE persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

KINDERVREUGDE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van KINDERVREUGDE. Wees je er dus van bewust dat KINDERVREUGDE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van KINDERVREUGDE.


PERSOONSGEGEVENS DIE HENDRIKS MEESTERADVIES VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die KINDERVREUGDE verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website.BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE KINDERVREUGDE VERWERKT

KINDERVREUGDE verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

KINDERVREUGDE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – geestelijke gezondheid en welzijn;

KINDERVREUGDE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via warsha@kindervreugde.nl dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG KINDERVREUGDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van KINDERVREUGDE en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan KINDERVREUGDE verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

 

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame.

Grondslag

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

Doel

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten.

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;   

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel

7. KINDERVREUGDE verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Grondslag

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

KINDERVREUGDE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak; 
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Jouw bedrijfsnaam

Termijn

7 jaar (Belasting wetgeving)

 

Reden

Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens

Jouw KvK-nummer

Termijn

7 jaar (Belasting wetgeving)

 

Reden

Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens

Jouw voor- en achternaam

Termijn

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.

Persoonsgegevens

Jouw adresgegevens

Termijn

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Persoonsgegevens

Jouw telefoonnummer

Termijn

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Persoonsgegevens

Jouw e-mailadres

Termijn

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Reden

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Persoonsgegevens

Jouw IP-adres

Termijn

30 dagen na websitebezoek

Reden

KINDERVEUGDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Persoonsgegevens

Overige persoons gegevens die je actief verstrekt

Termijn

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Persoonsgegevens

Gegevens over jouw activiteiten op de website

Termijn

30 dagen na websitebezoek

Reden

KINDERVREUGDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Persoonsgegevens

Gegevens rondom jouw geestelijke welzijn en gezondheid

Termijn

2 jaar na afronding van de overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

KINDERVREUGDE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KINDERVREUGDE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt KINDERVREUGDE gegevens:

Naam derde

Administratie kantoor

Categorie

Verwerker

Doel delen

Om de BTW-aangifte te doen

Welke gegevens

Inkoop- en verkoopfacturen

Naam derde

Facturatie systeem

Categorie

Verwerker

Doel delen

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Welke gegevens

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Naam derde

E-mail Provider

Categorie

Verwerker

Doel delen

Voor de website en e-mails

Naam derde

Huisarts en scholen (leerkrachten)

Categorie

Verwerker

Doel delen

Ter bevordering van de samenwerking en begeleiding van de cliënt

Welke gegevens

Alleen in overleg met de cliënt

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door KINDERVREUGDE in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kunt KINDERVREUGDE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KINDERVREUGDE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

INDIENEN KLACHT

KINDERVREUGDE wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat KINDERVREUGDE niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van KINDERVREUGDE wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die KINDERVREUGDE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies 
KINDERVREUGDE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van KINDERVREUGDE.  Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/ niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons 
Op de website van KINDERVREUGDE zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociaal media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociaal media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
http://www.kindervreugde.nl is de website van KINDERVREUGDE.

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van KINDERVREUGDE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.  Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn IPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door KINDERVREUGDE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via warsha@kindervreugde.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 11 oktober 2021 –