Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Praktijk KINDERVREUGDE  is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 

Post-/Vestigingsadres n.v.t. locatie: Amsterdam
Postcode n.v.t., locatie: Amsterdam
Plaats Amsterdam
KvK nr. 70410968
btw nr. NL055091015B01
Telefoonnummer 0639353811
E-mailadres warsha@praktijk-kindervreugde.nl


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Praktijk KINDERVREUGDE persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Praktijk KINDERVREUGDE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Praktijk KINDERVREUGDE. Wees je er dus van bewust dat Praktijk KINDERVREUGDE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Praktijk KINDERVREUGDE. 

PERSOONSGEGEVENS DIE HENDRIKS MEESTERADVIES VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk KINDERVREUGDE verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PRAKTIJK KINDERVREUGDE VERWERKT 
Praktijk KINDERVREUGDE verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. 

Praktijk KINDERVREUGDE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - geestelijke gezondheid en welzijn; 

Praktijk KINDERVREUGDE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via warsha@praktijk-kindervreugde.nl dan verwijder ik deze informatie. 


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Praktijk KINDERVREUGDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk KINDERVREUGDE en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Praktijk KINDERVREUGDE verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven 
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;    Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Praktijk KINDERVREUGDE verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte   Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 

  
HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 
Praktijk KINDERVREUGDE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak; 
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
   
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek Praktijk KINDERVEUGDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek Praktijk KINDERVREUGDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Gegevens rondom jouw geestelijke welzijn en gezondheid 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden


GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN 
Praktijk KINDERVREUGDE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk KINDERVREUGDE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Praktijk KINDERVREUGDE gegevens:

Naam derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Emailprovider Verwerker Voor de website en e- mails  
Huisarts en scholen (leerkrachten) Verwerker Ter bevordering van de samenwerking en begeleiding van de cliënt Alleen in overleg met de cliënt

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Praktijk KINDERVREUGDE in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kunt Praktijk KINDERVREUGDE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk KINDERVREUGDE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

INDIENEN KLACHT
Praktijk KINDERVREUGDE wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Praktijk KINDERVREUGDE niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:  Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Praktijk KINDERVREUGDE wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Praktijk KINDERVREUGDE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies 
Praktijk KINDERVREUGDE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Praktijk KINDERVREUGDE.  Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 
 

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/ niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons 
Op de website van Praktijk KINDERVREUGDE zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociaal media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociaal media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
http://www.praktijk-kindervreugde.nl is de website van Praktijk KINDERVREUGDE.


BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Praktijk KINDERVREUGDE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.  Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn IPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plug-ins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk KINDERVREUGDE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via warsha@praktijk-kindervreugde.nl 

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 15 mei 2018 -